Majrex, geïnspireerd door de cactus

24.09.2016
door Dirk Jan Karsten Luchtdichtshop
SIGA Majrex

Grote uitdaging

Houtbouwconstructies zonder achterventilatie van de afdichting worden beschouwd als bouwfysisch kritisch. Vaak wordt vanwege de kosten of de esthetiek afgezien van achterventilatie. Bouwvocht uit aangebrachte vloer- en pleisterlagen en ingesloten bouwvocht vormen al snel een probleem. Het gebruik van vochtvariabele dampremmen heeft het risico op schade niet zo sterk beperkt als gehoopt. SIGA heeft het doel voor ogen om een bijzonder betrouwbare damprem te ontwikkelen.

Het geheim

Majrex cactusSIGA keek rond in de natuur en vroeg zich af: Waarom kan een cactus overleven in extreme klimaatomstandigheden zoals hitte en droogte?

Het geheim: “Vochttransport slechts één kant op”.

Hij laat vocht erin, maar niet meer eruit. Hoe kunnen wij dit geniale principe gebruiken voor onze nieuwe damprem?

Nieuwe technologie

Na enkele jaren onderzoek en ontwikkeling is het SIGA gelukt om het geheim van de cactus te ontrafelen. Daarvan afgeleid heeft SIGA de Hygrobrid®-technologie ontwikkeld – vochttransport in één richting.

Daar is een bijzonder betrouwbare damprem voor iedere constructie uit ontstaan – SIGA-Majrex® met Hygrobrid® - technologie.

majrex nieuwe technologie

Verhoogde bescherming

SIGA-Majrex ® zorgt, ook bij hoge bouwvochtigheid (na het aanbrengen van de dekvloer- en pleisterlaag) of bij hoge vochtbelasting tijdens het gebruik, voor nog meer bescherming in de houtconstructie. Dankzij Hygrobrid®-technolgie wordt de vochtophoping binnen de constructie minimaal en het vochttransport uit de constructie maximaal.

De berekeningsmethode

Voor aan de buitenkant dampdichte houtbouwconstructies zonder achterventilatie wordt verwezen naar hygrothermische simulaties [EN 15026: 2007; WTA 6-2:2014].

Het IBK in Dresden heeft de bouwfysica-software Delphin verder ontwikkeld, zodat de berekening met richtingsafhankelijke wa- terdamp-diffusieweerstanden gestandaardiseerd kan plaatsvinden.

De Hygrobrid®-technologie kan vanaf nu rekenkundig bewezen worden. 

Bewijs geleverd

De TU Dresden voerde materiaalmetingen uit in het laboratorium en metingen van bouwdelen op platdakconstructies onder voor de bouw relevante klimaatomstandigheden. De metingen bewijzen: SIGA-Majrex® met Hygrobrid®-technologie vermindert duidelijk de vochtophoping van de constructie ten opzichte van gewone vochtvariabele dampremmers! En vocht dat zich in de constructie bevindt, kan sneller ontsnappen.