EPC? Qv10? N50? Verwarring alom…

28.08.2015
door Dirk Jan Karsten Luchtdichtshop

Met ingang van 1 januari geldt de nieuwe EPC van 0,4. Deze coëfficiënt is een getal zonder eenheid. Dat is wellicht ook de reden dat het de meesten van ons niets zegt. Wel weten we allemaal dat hoe lager het getal is, hoe energiezuiniger het gebouw. Of dat in de praktijk ook zo is laten we voor nu maar even in het midden. 

Sinds de verlaging van de EPC is ook de rekenmethodiek aangepast waardoor het nu zinvol kan zijn te kiezen voor een lagere Qv10 waarde. Huh? Mag je die zelf kiezen dan?

Ja, er is tot op heden maar één eis t.a.v. luchtdichtheid van een gebouw en die is vernoemd in het bouwbesluit. Deze zegt dat de “luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten” niet meer mag zijn dan 0,2m3/s. 0,2m3?!? Maar dat is me nogal wat! Dat is 200 liter. Elke seconde. Ofwel 720m3/uur. En al die lucht moet je wel warm stoken….

Vandaar ook dat men bij het maken van een EPC berekening er vaak voor kiest om wel een eis te stellen aan de luchtdichtheid van een gebouw. Maar hoe zwaar die eis is, dat is dus de keus van degene die de berekening maakt, vaak de ontwerper van het gebouw. Getallen die je veel tegenkomt in zo’n berekening zijn 0,98 dm3/s/m2, 0,625 dm3/s/m2, 0,4 dm3/s/m2 en heel af en toe 0,15 dm3/s/m2.

Wat is nou die Q­v10?

De Qv10 geeft de hoeveelheid lucht per seconde per m2 gebruiksoppervlak aan die door de schil van de woning trekt (infiltreert) bij een druk verschil van 10 Pascal aan de ene (loefzijde) en de andere (lijzijde) kant van de woning. Ter vergelijking; 10 Pascal ontstaat bij een kleine windkracht 2.

Bij een EPC 0,4 is de Qv10 0,4?

Nee dus. Zoals gezegd, de eis die gesteld wordt voor de luchtdoorlaatbaarheid wordt bepaald door de ontwerper. Als je de EPC haalt met andere maatregelen (denk aan douche-WTW, warmtepomp, PV-panelen etc.) dan mag de Qv10 bijv. gewoon 0,98 dm3/s/m2 zijn. Als je ontwerpt voor wooncomfort dan leg je de lat natuurlijk hoger.

En je had het ook nog over n50?

Wat is dat dan nog? Eigenwijs als wij Nederlanders zijn werken wij dus met de Qv10. Maar vrijwel alle landen om ons heen werken met de zogenaamde n50-waarde. Dit is volumestroom die ontstaat bij een drukverschil van 50 Pascal. In het dagelijks leven een windkracht 4 à 5. En dat is volgens mij veel duidelijker. Want wat is het nut te weten hoe lek je woning is bij bijna windstil weer terwijl we in een land wonen waar het vrijwel altijd waait?

Een tweede verschil is dat de n50 niet wordt uitgedrukt in dm3/s/m2 maar in m3/uur. En om precies te zijn worden die m3’s gerekend naar het volume van een gebouw. Dat wil zeggen dat als een woning 500m3 is en hij lekt (infiltreert) in een uur tijd 300m3 bij 50 pascal de n50 waarde 0,6/uur is. De inhoud waarover gesproken wordt is de letterlijke inhoud. Dus binnen de buitenmuren, vloer en dak en zonder binnenwanden, schachten etc. 

Blower-door-test

Je hoort mensen wel eens zeggen: “we hebben de woning getest en we hebben echt een goede waarde gehaald! Wel 0,6!. Heel belangrijk dan even te vragen of het gaat over een Qv10 waarde of een n50 waarde. Want in het geval van n50 is het inderdaad een heel mooi resultaat. Maar in het geval van Qv10 heb je eigenlijk nog niet zo heel veel bereikt….

Eis aan de luchtdichtheid

Mijn bescheiden mening; Als de overheid serieus werk wil maken van energiebesparing en daarmee CO2 reductie, dan moet er een stevige eis komen te liggen voor de luchtdichtheid van een gebouw. Minimaal 0,4 maar beter nog 0,15. Daar wordt iedereen blij van en niet in de laatste plaats de bewoner vanwege zijn tochtvrije en zeer energiezuinige woning. Ennuh… Die 0,4, is dat Qv10, n50 of hadden we het nou toch over EPC? ;-)

 

-Dirk Jan Karsten, Luchtdichtshop-