Energiezuinig bouwen? Meet de luchtdicht- en luchtdoorlaatbaarheid met een blowerdoortest!

08.03.2019
door Dirk Jan Karsten Luchtdichtshop
blower-door-test

In deze blog willen wij een jou een beter beeld geven van een blowerdoortest. Er zullen ongetwijfeld een aantal vragen naar boven komen bij de gedachte aan een blowerdoortest. Wat is een blowerdoortest? Wanneer laat ik een blowerdoortest uitvoeren? Hieronder vind je alles wat je moet weten!

Natuurlijk goed om mee te beginnen: Wat is een blowerdoortest precies?

Bij een blowerdoortest wordt een grote ventilator in één van de deuropeningen gehangen waarmee het gebouw op boven- en onderdruk wordt gezet. Door het drukverschil stroomt er lucht door alle naden en kieren van het gebouw. Zo wordt de luchtdichtheid van een woning gemeten, ofwel de luchtdoorlaatbaarheid van de gebouwschil.  De hoeveelheid lucht die gemeten wordt is een maat voor hoe lek je gebouw is. Op deze manier kan een blowerdoortest bijdragen aan het bouwen van een energiezuinige en duurzame nieuwbouw of verbouwing.

Wanneer maak je gebruik van een blowerdoortest?

Het uitvoeren van een blowerdoortest kan dus bij zowel het bouwen als het verbouwen van een woning of gebouw, maar ook bij klachten (lekkages, gaten in de gevel, tochtklachten, koudeval en onverklaarbare trek). Kozijnen, vloer- en dakaansluitingen, verschillende doorvoeringen, rolluiken of het dak zelf kunnen getest worden met een blowerdoortest. Het voordeel van de blowerdoortest is het duidelijke beeld dat je krijgt van de geconstateerde lekkages tijdens het (ver)bouwen. Door de directe uitkomst kan er meteen worden ingespeeld op een mogelijke lekkages. Uiteraard kan er gemeten worden of er voldaan wordt aan een ontwerpwaarde bij nieuwbouw. De ontwerpwaarde is de waarde die voor luchtdichtheid is aangehouden tijdens het ontwerp. Meer informatie over deze waardes vind je in deze blog.

Wat volgt er na de uitslag van een blowerdoortest?

Je hebt een duurzaam en energiezuinig huis laten bouwen en hebt een blowerdoortest laten doen in de betreffende woning. Wat gebeurt er daarna? Na de test komt men te weten waar zich mogelijke problemen in de vorm van lekkages voordoen. Met deze wetenschap wordt een rapport opgesteld met te verbeteren punten die voort zijn gekomen uit de blowerdoortest. Aan de hand van dit rapport willen wij graag specifieke oplossingen aandragen en per geconstateerde lekkage aangeven hoe deze te verhelpen is.

Mochten er vragen zijn over een blowerdoortest, op- of aanmerkingen op de blog of zou jij meer willen weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. Wij dragen graag bij aan energiezuinig bouwen en wonen!