Luchtdichtheid woningen inzichtelijk gemaakt door UT

13.11.2014
door Dirk Jan Karsten Luchtdichtshop
Luchtdichtheid woningen inzichtelijk gemaakt door UT

Onderzoekers van de Universiteit Twente brengen momenteel de luchtdichtheid van Nederlandse woningen in kaart. Dat doen ze met meer dan honderd rapporten van blowerdoortests. Met de verzamelde informatie wil de universiteit gemeenten en bouwpartijen aanbevelingen doen op het gebied van luchtdichtheid. Op bouwwereld.nl verscheen gisteren daarover het volgende artikel: http://www.bouwwereld.nl/nieuws/universiteit-twente-maakt-luchtdichtheid-inzichtelijk/

Projectbeschrijving

De beschrijving van het project op de projectpagina van de UT luidt als volgt:

Sinds de eerste oliecrisis in de jaren ’70 staat het energiegebruik in gebouwen op de agenda. Regelgeving probeert opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen in de bouwsector te bewegen maatregelen te treffen om het energiegebruik terug te dringen. Er wordt tegenwoordig al een stevig isolatiepakket toegepast en ook de aanwezige installaties zijn in staat efficiënter met fossiele brandstoffen om te gaan of kunnen zelfs vernieuwbare energiebronnen gebruiken.blowerdoortest

Ondanks dat het isolatiepakket is toegenomen en we in staat zijn gebouwen luchtdichter te construeren, hebben we nog relatief weinig inzicht in hoeveel lucht nu precies de woning binnenkomt en verlaat. Uiteraard moeten woningen worden geventileerd vanuit het oogpunt van gezondheid, maar de zogenaamde infiltratie oftewel ongecontroleerde ventilatie willen we vanuit het oogpunt van energieverliezen zoveel mogelijk beperken. De infiltratie vindt plaats waar gebouwdelen niet luchtdicht op elkaar aansluiten. Het onderzoek “Impenetrable Infiltration” (ondoorgrondelijke infiltratie) heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de luchtdichtheid van woningen door de impact van de variabelen die de infiltratiegraad bepalen vast te stellen.

Als uitgangspunt voor het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoeksrapporten naar de luchtdicht van woningen. De luchtdichtheid van een woning wordt vastgesteld met een zogenaamde “blower-door-test”. Door een woning af te sluiten met enkel een nauwkeurig aangestuurde ventilator in een opening op de plaats van de voordeur, wordt bij een onderdruk en een overdruk van vijftig Pascal in een meting achterhaald wat de luchtdichtheid van de woning is. Het is onze intentie het protocol voor een dergelijke test zodanig aan te passen dat er een gedetailleerder en betrouwbaarder inzicht ontstaat in de luchtdichtheid van een woning.

Alle gegevens van dit project zijn na te lezen op de projectpagina van de UT: http://www.utwente.nl/ctw/luchtdichtheid